Trädfällning solceller

Trädfällning Solceller

Fällning av träd för solceller

Att fälla träd för solceller är ett kontroversiellt ämne, eftersom det kan innebära en konflikt mellan miljöskydd och energiproduktion. På den ena sidan är solceller en viktig källa till förnybar energi, som bidrar till att minska vår påverkan på miljön och klimatförändringarna. På den andra sidan är träd viktiga för att bibehålla en hållbar ekosystem och reglera klimatet.

För att undvika den här konflikten är det viktigt att planera och placera solcellsanläggningar på lämpliga ställen, så att trädfällning kan undvikas så mycket som möjligt. Det finns också alternativ som takmontage eller fästning på ställningar, som inte kräver trädfällning.

Experter på trädfällning

Behöver du ändå fälla ett träd för att installera solpaneler på ditt hus kan vi hjälpa dig med dig. Allt från första planering till bortforsling av trädet och fräsning av kvarvarande stubbar. 

 

Vår process för trädfällning

Planering

Innan trädfällning från mark kan göras måste trädets förutsättningar gås igenom. Vi bedömer hur trädet står och vilka verktyg som behövs. Dessutom tittar vi på vilka träd som blockerar solen.

Fällning

Trädet fälls med hjälp av våra utbildade trädfällare. Antingen genom vanlig fällning eller sektionsfällning.

Bortforsling

Allt överblivet som blir kvar efter fällt träd med grenar och bråte forslas iväg från er tomt efter utfört arbete. 

Installation

Installera solpanelerna och njut av energi från solen med fri sikt till ditt tak. 

solceller tak

Fördelar med solceller

Det finns många fördelar med att installera solceller:

  1. Förnybar energi: Solceller använder solens strålar som energi, vilket gör det till en förnybar och oändlig källa till elektricitet.

  2. Lägre elräkningar: Genom att producera egen el kan man minska sin beroende av konventionell el och därmed sänka sina elräkningar.

  3. Miljövänligt: Solceller producerar ingen förorening eller skadlig avfall, vilket gör det till en miljövänlig energikälla.

  4. Självständighet: Genom att producera egen el blir man mindre beroende av elnätet och den konventionella elproduktionen.

  5. Öka husets värde: Solceller kan öka värdet på en fastighet och göra den mer attraktiv på bostadsmarknaden.

  6. God investering: Solceller är en långsiktig investering som kan ge god avkastning på lång sikt.
Rulla till toppen