Träd

Trädarbete

Vi utför trädfällning, sektionsfällning, beskärning & stubbfräsning i Karlstad, Hammarö, Kristinehamn, Forshaga, Molkom, Grums, Karlskoga, Kil och andra närliggande orter!

Trädfällning

Innan trädfällning från mark kan göras måste trädets förutsättningar gås igenom. Man bedömer

  • lutning av trädet
  • grenarnas placering
  • finns utrymme att fälla
  • trädets hälsa

Sektionsfällning

Om trädet inte kan fällas från marken är sektionsfällning genom klättring ett alternativ. Med hjälp av spikskor klättras trädet och grenarna kapas av på väg upp. Därefter kapas stammen i sektioner på väg ner.

Vid sektionsfällning är vi alltid minst två trädklättrare.

Beskärning

Beskärning utförs genom att trädet klättras med hjälp av rep. Kvistar och grenar tas bort för att öka trädets vitalitet och estetik.

Våra trädfällare utför trädbeskärningar och vid större jobb kan vi ta hjälp av fler arborister.

Stubbfräsning

När trädet är fällt kan man lämna kvar en bit av stubben för utsmyckning, alternativt så kan stubben fräsas bort. 

Stubbfräsning erbjuds genom samarbete med andra trädfällare/arborister.

Trädfällning
Trädfällning kalstad
Trädfällning
Stubbfräsning​

RUT-avdrag

Enligt Skatteverket kan det ges ett 50% skatteavdrag på arbeten som utföres på tomten där bostaden står.

Exempel på sådant arbete är:

  • beskärning och fällning av träd
  • stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar
  • flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på egna tomten
  • återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort

För att läsa mer om RUT arbete följ länken till Skatteverket.

Rulla till toppen