Trädfällare karlstad

Trädfällare / Trädfällning Kristinehamn, Karlskoga

Nybacka skog och mark erbjuder trädfällning i Kristinehamn och Karlskoga. Vi utför det mesta inom trädfällning och kan hjälpa dig fälla både små och stora träd. 

Företaget innehar motorsågskörkort och har utbildning inom trädklättring med motorsåg, vilket behövs vid sektionsfällningar av träd. Vi är ett seriöst och kompetent företag som alltid arbetar med hög säkerhet och respekt för omgivningen.

Planering inför trädfällning

Både för trädfällning med motorsåg och inför sektionsfällning behöver vi planera för hur hela trädet eller delar av trädet kan falla. Vi måste ta hänsyn till hur omgivningen ser ut för att stora grenar eller hela träd inte ska förstöra något eller skada person eller egendom. Att fälla träd utan god planering och kompetens kan vara riktigt farligt, det är därför viktigt att du alltid tar hjälp av någon som vet vad det gör och som kan genomföra trädfällningen på ett säkert sätt från start till mål.

Sagt om våra trädjobb

Trädfällare karlstad

Sektionsfällning av träd i Kristinehamn och Karlskoga

En sektionsfällning av träd innebär att vi tar ner trädet bit för bit, uppifrån. Trädfällaren i Kristinehamn eller Karlskoga tar sig då upp i trädet genom att klättra med klätterutrustning och motorsågen hängandes i ett sele på sidan av kroppen. På vägen upp kvistar man ofta av trädet för att grenarna inte ska vara i vägen under själva sektionsfällningen.

På marken har vi alltid en kollega som styr och vinschar grenarna rätt så att de inte faller okontrollerat. Personen på marken håller också koll på omgivningen och eventuella människor som rör sig i området. 

Ett annat sätt att utföra en sektionsfällning är att använda sig av en skylift, där trädfällaren då står i en liftkorg och sågar ner sektioner av trädet därifrån. Det är dock inte alla träd som är möjliga att fälla från en skylift eftersom det är ett ganska stort fordon som ska kunna ta sig fram, och som också många gånger förstör marken runt om trädet.

Trädfällning med motorsåg från marken

Det vanligaste sättet att fälla ett träd på är att såga av det nära marken med en motorsåg. Beroende på hur stort trädet är och hur omgivningen ser ut, kan detta arbete skilja sig väldigt från gång till gång. Det är därför alltid viktigt att göra en god planering för hur arbetet ska genomföras och följa den planen.

Avgör fallriktning

En del i planeringen som inte behöver tas i beaktande vid sektionsfällning är vilken fallriktning trädet har. En van och erfaren trädfällare kan avgöra det baserat på riktningen på grenar och kvistar samt hur vindriktningen ligger. Ibland tar vi även hjälp av ett verktyg som kallas lod. 

När fallriktningen är fastslagen rensar vi området där trädet kommer att falla så att det inte finns något som kommer till skada där. Vi rensar även upp i en radie åt andra håll för att ha en reträtt om vi skulle behöva komma undan snabbt. Det är ett viktigt steg i att ha en god förberedelse inför trädfällningen.

Kvista av träd

Även vid trädfällning från marken behöver vi kvista av trädet. Det gör vi från marken och upp till axelhöjd ungefär för att lättare kunna arbeta och komma åt att såga av trädet, samt även för att minska risken att en gren kan skada oss under arbetet.

Fälla träd i Kristinehamn och Karlskoga

När sedan själva fällningen ska göras sågas ett fällskär i vilket vi sätter in ett brytjärn eller en fällkil beroende på hur stort träd det är vi fäller. Behöver vi säkra upp trädet på grund av storlek eller för att vi upptäckt röta i trädet använder vi en vinsch för att ta ner trädet lugnt och kontrollerat, i annat fall faller trädet efter att vi sågat igenom stammen.

Stubbfräsning efter trädfällning

Efter en trädfällning finns alltid stubben kvar, det finns ingen typ av trädfällning som inte lämnar en liten rest av trädet. Stubben kan antingen låtas vara kvar och utgöra ett dekorativt inslag i trädgården eller så tas den bort genom stubbfräsning. Nybacka skog och mark samarbetar med trädfällare och arborister som utför stubbfräsning i Kristinehamn och Karlskoga.

Trädfällare karlstad

Trädfällning med RUT-avdrag

Så länge trädfällningen sker på den egna tomten är den berättigad till RUT-avdrag, alltså ett skatteavdrag på 50 %. Har träd fällts på en samfällighet, på skogsmark eller på en yta som saknar bostadshus går det inte in under tjänsterna som kan utföras med RUT-avdrag.

Rulla till toppen