Trädfällare karlstad

Trädfällning Kil, Forshaga, Deje, Molkom

Nybacka skog och mark erbjuder de mesta inom trädfällning i Kil, Forshaga, Deje och Molkom. Vi innehar motorsågskörkort och har utbildat oss inom trädklättring med motorsåg, och kan därför hjälpa er med fällning av både stora och små träd.

Planering av trädfällningen

Det första vi gör inför ett uppdrag att fälla ett träd i Kil eller Forshaga är att planera trädfällningen väl. En väl planerad trädfällning är den bästa grunden för att allt ska gå så smidigt som möjligt. För det finns självklart risker med att fälla träd, speciellt stora träd eller träd som har råkat ut för någon sjukdom och är angripet av röta.

Sagt om våra trädfällare

Trädfällare karlstad

Olika typer av trädfällning

Beroende på vad det är du vill ha hjälp med, storleken på trädet och omgivningen runt trädet behöver en trädfällare arbeta på olika sätt.

Trädfällning med motorsåg

Planering

Innan vi börjar kontrollerar vi alltid fallriktningen för trädet. Vår erfarenhet gör att vi kan räkna ut det genom att titta på riktningen på grenar och kvistar samt känna av vindriktningen. Ibland behöver vi ta hjälp av ett lod för att vara säkra, vilket vi alltid vill vara när vi har med fällning av stora träd att göra. 

Utifrån fallriktning studerar vi också omgivningen och anpassar trädfällningen utifrån hur det ser ut i trädets nära område. Finns det byggnader, ledningar eller vägar behöver vi ta med det i beräkningen för trädfällningen. Vi behöver också vara uppmärksamma på hur mycket människor som rör sig i trädets nära område.

Står trädet nära en gångväg där många passerar arbetar vi med varningsskyltar och en person på marken som kan hålla både träd och människor under uppsikt.

Rensning

När vi bestämt fallriktningen för trädet som ska fällas rensar vi området som vi har räknat ut att trädet kommer att ramla inom. Vi rensar även en viss radie åt andra håll för att vi ska ha en reträtt om något inte går enligt plan.

Fälla trädet

I att fälla trädet ingår två delar, sågning med motorsåg och fällning med fällverktyg. För fällning av små träd krävs oftast bara att vi sågar av det och knuffar det till marken. För större träd behöver vi arbeta på lite annat sätt. Där använder vi fällverktyg, vilka avgörs av trädets storlek och omgivning. Då sågar vi först ett fällskär, kilar in ett brytjärn eller en fällkil i skäret för att sågen inte ska fastna och knackar in kilen med en yxa sista biten. Vi kan också använda vinschar för att säkra trädet vid en fällning. Detta görs oftast om det finns mycket som kan skadas runt om trädet.

Avkvistning

Innan vi som trädfällare i Kil, Forshaga, Deje eller Molkom fäller själva trädet, kvistar vi av det upp till axelhöjd ungefär. Detta är för att det ska bli enklare för oss att arbeta med själva fällningen, men också för att minska risken att skadas när trädet faller.

Sektionsfällning Kil

Sektionsfällning innebär precis som det låter att man sågar ner trädet sektion för sektion. Det är vanligt om det är ett stort träd som ska tas ned eller om det inte finns utrymme för ett helt träd att falla åt något håll. 

Vid en sektionsfällning tar sig trädfällaren upp i trädet och kvistar av det på vägen upp. Sedan sågas trädet av uppifrån, en bit i taget. På marken står alltid en person och håller grenar och delar av stammen under uppsikt. Den personen styr och vinschar också ner delar av trädet. 

Sektionsfällning kan också göras från en skylift, nackdelen då är att marken ofta tar skada eftersom en skylift är så tung.

Stubbfräsning

Efter fällning av ett träd finns så klart stubben kvar. Det kommer man aldrig ifrån, vissa tar tillfället i akt och gör något dekorativt av stubben som blir kvar medan andra vill eller behöver ha bort hela trädet, och så även stubben. 

Då genomförs en stubbfräsning som innebär att man med hjälp av en stubbfräs får bort även den sista biten av trädet närmast marken.

 

Nybacka skog och mark samarbetar med trädfällare och arborister som hjälper till med stubbfräsning i Kil, Forshaga, Deje och Molkom.

Trädfällare karlstad

Trädfällning med RUT-avdrag

Vill du ha hjälp med trädfällning på den egna tomten kan du göra det med RUT-avdrag och då alltså få ett skatteavdrag på 50 % av kostnaden. Detta gäller endast om det är på den egna tomten och inte om det gäller gemensamma ytor i en samfällighet, skogsmark eller liknande.

Rulla till toppen